Līgumu, dokumentu paraugi, Juridisko pakalpojumu informācija.

3.00 €

VIPinfo juridiskā biroja mājas lapā www.lexinfo.lv ir iespējams saņemt, kopēt jeb izdrukāt sagatavotus Civiltiesiskos līgumu un dokumentu paraugus ( skat. Līgumi ). Sms cena: 3.00 eur.

Lexinfo mājas lapā www.lexinfo.lv ir iespējams saņemt, kopēt vai izdrukāt kvalificētu un praktiski katrai dzīves situācijai noderīgu juridisko informāciju par Jūsu tiesībām un pienākumiem administratīvās lietās, civillietās, krimināllietās, darba tiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un jebkuru citu jurisprudences jomu fizisko un juridisko personu tiesību un pienākumu pilnus informatīvos juridiskos skaidrojumus latviešu un krievu valodās ( skat. Pakalpojumi ).
Sms cena: 2.00 eur.

На сайте www.lexinfo.lv у Вас есть возможность получить, скопировать или распечатать готовые образцы договоров и документов (см. Договора ). Sms: 3.00 eur

На сайте www.lexinfo.lv у Вас есть возможность получить, скопировать или распечатать квалифицированную и практически для каждой жизненной ситуации полезную юридическую информацию по поводу Ваших прав и обязанностей, гражданского права, трудового права, семейного права, коммерческого права и других сфер юриспруденции физических и юридических лиц, их права и обязанности и их полное юридическое разъяснение на латышском и русском языках (см. Услуги), Sms:2.00 eur.

  • 24/02/2019
  • 20/02/2019
  • Skatījumi : 24
  • Centrs, Rīga, Latvija