Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

12 345 €

Lex Gold palīdzēs kā labi izvēlēties jurisdikciju, kā arī izstrādāt struktūru, kas būs piemērotāka tieši Jums, aizsargājot jūsu biznesu un aktīvus no juridiskiem un nodokļu riskiem.
Piedāvājam šādas Eiropas jurisdikcijas:
Latvija, Lietuva, Igaunija, Lielbritānija (Skotija),
Malta, Īrija, Nīderlande, Luksemburga, Kipra, Bulgārija.

Arī starptautiskie uzņēmumi bez nodokļu jurisdikcijās vai jurisdikcijās ar vienkāršotu nodokļa likmi:
Kanāda, Gruzija, Ķīna, Singapūra, Honkonga, Āfrikas reģions

Jūsu rīcībā ir klasisks ārzonas:
Seišeļu salas, Beliza, Britu Virdžīnu salas.

Mēs ātri reģistrēsim uzņēmumu izvēlētajā jurisdikcijā vai palīdzēsim iegādāties gatavu uzņēmumu.

Mūsu garantijas:
Pieredzējušo speciālistu profesionālie pakalpojumi.
Optimāli risinājumi sarežģītās situācijās.
Drošums un konfidencialitāte.
Individuāla pieeja katram klientam.
Pašreizējo tiesību aktu padziļināta analīze.
Ātra un kvalitatīva dokumentu sagatavošana.

.

Lex Gold поможет как грамотно подобрать юрисдикцию, так и разработать структуру, которая подходит именно Вам, обезопасив Ваш бизнес и активы от юридических и налоговых рисков.

Мы предлагаем следующие европейские юрисдикции:
Латвия, Литва, Эстония, Великобритания (Шотландия),
Мальта, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Кипр, Болгария.

Также международные компании в безналоговых или юрисдикциях с облегченной налоговой ставкой:
Канада, Грузия, Китая, Сингапур, Гонконг, Африканский регион

К Вашим услугам классические оффшоры:
Сейшелы, Белиз, Британские Виргинские острова.

Мы оперативно зарегистрируем компанию в выбранной юрисдикции или же поможем с приобретением готовой компании (ready-made company).

Наши гарантии:
Профессиональные услуги опытных специалистов.
Оптимальные решения в сложных ситуациях.
Надежность и конфиденциальность.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Глубокий анализ действующего законодательства.
Быстрая и качественная подготовка документов.

.

Lex Gold will help you to choose the right jurisdiction and develop a structure that is right for you, protecting your business and assets from legal and tax risks.

We offer the following European jurisdictions:
Latvia, Lithuania, Estonia, Great Britain (Scotland),
Malta, Ireland, Netherlands, Luxembourg, Cyprus, Bulgaria.

Also, international companies in tax-free or jurisdictions with a lightened tax rate:
Canada, Georgia, China, Singapore, Hong Kong, the African region

At your service are classical offshore:
Seychelles, Belize, British Virgin Islands.

We will promptly register a company in the chosen jurisdiction or help with the acquisition of a ready-made company.

Our warranties:
Professional services of experienced specialists.
Optimal solutions in difficult situations.
Reliability and confidentiality.
Individual approach to each client.
A deep analysis of the current legislation.
Fast and quality preparation of documents.

  • 04/02/2019
  • Skatījumi : 33
  • Centrs, Rīga, Latvija