Tiesvedības lietas.

50.00 €

-Prasību, pieteikumu, pretenziju, apelācijas un kasācijas sūdzību sastādīšana.
-Lietu sagatavošana, kārtošana un klientu interešu pārstāvēšana tiesā.
-Laulības šķiršanas lietas tiesu kārtībā.
-Jau noslēgto laulības līgumu pārtraukšana vai nosacījumu grozīšana tiesas kārtībā.
-Īpašuma un dzīvokļa sadale tiesu kārtībā.
-Darījumu apstrīdešana tiesu kārtībā.
-Īpašuma un mantojuma tiesības strīdīgos gadījumos tiesu kārtībā.
-Darba tiesiskās attiecības.
-Parādu piedziņa tiesas ceļā, parādu piedziņas procesi un zaudējumu atlīdzības.
-Tiesiskā parādnieku azstāvība izlikšanāno dzīvokļa vai mājas par komunālo pakalpojumu maksājumu vai aizdevumu nemaksāšanu. Tiesvedība saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem, bankām un tiesu izpildītājiem.

  • 08/02/2019
  • 28/01/2019
  • Skatījumi : 36
  • Centrs, Rīga, Latvija