Nekustamā īpašuma pirkuma, dāvinājuma noformēšana.

60 €

Nekustamā īpašuma pirkuma, dāvinājuma, pārdošana noformēšana ar notāra apliecinājumu.

-Sastādām civiltiesiskie līgumi: dāvinājuma, pirkuma un pārdevuma, rokasnaudas, aizdevuma, nomas, īres, cesijas, ķīlas (hipotēkas) līgumus. Konsultācijas un noslēgšana.
-Veicam visa veida līgumu analīzi, veicam korekcijas, līdzdalība darijumos.
-Pārbaudām apgrūtinājumu, tiesas aizliegumu pārdošanai un dāvināšanai, nekustamā īpašuma hipotēku esamību un noformējam notariāli apliecināto nostiprinājuma lūgumu mūsu sastādītā dāvinājuma vai pirkuma līguma ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz jaunā īpašnieka vārda.

Aģentūra Alianse Baltija.
Rīga, Marijas iela 1, 3. stāvs (pretī dzelzceļa stacijas pulkstenim, vienā ēkā ar Latvijas Balzams veikalu).

  • 28/01/2019
  • Skatījumi : 38
  • Centrs, Rīga, Latvija