Laulības šķiršānas.

60 €

-Vienošanās par laulības šķiršanu pie notāra minimālos termiņos.
-Laulības šķiršanas lietas tiesas ceļā, ja laulātie nevar vienoties.
-Ģimenes strīdi ar ārvalsts pilsoņu piedalīšanos.
-Laulāto kopīpašuma sadale.
-Uzturlīdzekļu piedziņa, uzturlīdzekļu apmērā samazināšna vai palielināšana.
-Par bērna dzīvesvietas noteikšanu.
-Saskarsmes kārtības ar bērnu noteikšana pēc laulības šķiršanas.
-Paternitātes apstrīdēšana, atcelšana vai paternitātes fakta noteikšana tiesas kārtībā.
-Bērna uzvārda maiņa.
-Adopcija, aizbildnība un vecāku aizgādnības tiesības.
-Pilnīga aizgādnības tiesību atņemšana.
-Vecāku un bērnu savstarpēju tiesību un pienākumu jautājumi.
30 dienas ir obligātais LR likumā noteiktais minimālais termiņš, kas nepieciešams laulības šķiršanai pie notāra pēc dokumentu parakstišanas.
Lai ievērotu Jūsu personīgās intereses laulības šķiršanas procesā, ir jākonsultējas ar mūsu tiesību zinātņu maģistriem.

Tiesvedība un klienta interešu parstāvēšana:
-Tiesu iestādēs;
-Prasības pieteikumu, paskaidrojumu, apelācijas un kasācijas sudzību sagatavošana;
-Sarunas ar fiziskām personām un juridisko personu parstāvjiem;
-Pašvaldību un valsts institūcijas.

Iespējams veikt nelielu konsultāciju pa telefonu, sagatavot un nosūtīt dokumentus elektroniski.

Aģentūra Alianse Baltija.
Rīga, Marijas iela 1, 3. stāvs (pretī dzelzceļa stacijas pulkstenim, vienā ēkā ar Latvijas Balzams veikalu).

  • 28/01/2019
  • Skatījumi : 39
  • Centrs, Rīga, Latvija