Par dzīvojamo telpu īri

1.00 €

- Parāds par dzīvokli? Draud tiesu darbi vai tie jau notiek? Ir tiesas spriedums par izlikšanu? Nesaskaņas ar namu pārvaldnieku/ īpašnieku?
Risinām arī jebkurus citus ar nekustamo īpašumu vai to īri saistītus jautājumus.
Pirmstiesas dokumentu sagatavošana, apelācijas, kasācija un/vai citas sūdzības. Kvalitatīvi un nedārgi.
- Долг за квартиру? Впереди судебные тяжбы или дело уже в суде? Вас выселили из квартиры? Конфликт с дом-управам или хозяином дома/квартиры? Так же любые другие вопросы связанные с недвижимости или её арендой.
Подготовка досудебных документов, апелляционные, кассационные и/или другие жалобы. Недорого.

  • 07/05/2019
  • Skatījumi : 28
  • Rīga, Latvija