Apsardzes pakalpojumi

100 €

SIA Latvijas Drošības Centrs (Ldc) ir jauns Latvijas apsardzes uzņēmums, kurš piedāvā profesionālus fiziskās apsardzes pakalpojumus gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. 2017.gada 21.jūlijā LDC ir saņēmis licenci Nr. 144/2017-FA fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai. LDC civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem.
Mūsu galvenā pamatvērtība augsti kvalificēti, profesionāli un motivēti darbinieki. Pateicoties darbinieku nepārtrauktai profesionālai izaugsmei un jaunām idejām, klientam tiek nodrošināts fiziskās apsardzes pakalpojums visaugstākajā līmenī. Visiem LDC darbiniekiem ir apsardzes nozarē nepieciešamā 2.profesionālā līmeņa izglītība ar kvalifikāciju Apsargs un Valsts policijas izsniegtie apsardzes sertifikāti. LDC vadībai ir atbilstoša profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju Drošības speciālists.

-Apmācība
-Pasākumu apsardze
-Personu apsardze
-Objektu apsardze
-Materiālo vērtību konvojēšana
-Apsardze ar dienesta suņiem
-Juridiskie pakalpojumi

Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 84.

--80 stundu noklausīšanās mācību kurss. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez eksāmena kārtošanas Valsts policijā, ja tiek pagarināts apsardzes sertifikāts derīguma termiņa laikā (ne ātrāk kā 3 mēnešus un ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām), pārbaudījums nav jākārto personai, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā noklausījusies mācību kursu 80 stundu apjomā.

--480 stundu profesionālās tālākizglītības programma Personu un īpašuma aizsardzība, ar iegūstamo kvalifikāciju Apsargs (kods 20T 861 00 1).

Ieroču kurss. Ērti un vienkārši.
Ieroču atļaujas nēsāšanas un glabāšanas saņemšanai. Teorētiskās nodarbības kvalifikācijas eksāmena kārtošanai (eksāmena biļetes un mācību materiāli). Praktiskās nodarbības ar ieroci pēc eksāmena programmas. Iespējams mācīties neklātienē.

Mēs atrodamies Čiekurkalna 1.līnija 84, Rīga.

  • 13/08/2019
  • Skatījumi : 61
  • Čiekurkalns, Rīga, Latvija