Biznesa procesu automatizācija

70 €

Pieteikumu, pasūtījumu, iekārtu, preces, klientu uzskaites automatizācija.
Darbu un pakalpojumu plānošana, izsekošana un izpildes kontrole.
Datu analīze, atskaišu un dokumentu ģenerēšana dažādos formātos.
Īsā laikā izstrādāsim priekš Jums saprotamu un ērtu daudzlietotāju korporatīvo informācijas sistēmu, apkopojot un apvienojot vienotā veselumā visus Jūsu datus un failus.

Автоматизация учета заявок, заказов, товаров, оборудования, клиентов.
Планирование, сопровождение и контроль исполнения услуг и работ.
Анализ данных, генерация отчетов и документов в различных форматах.
В самые короткие сроки разработаем для Вас понятную и удобную многопользовательскую корпоративную информационную систему, собрав и объединив в единое целое все Ваши данные и файлы.

  • 18/07/2022
  • Skatījumi : 48
  • Rīga, Latvija