Līdz 20000Eur/ha par Mežu īpašumiem un Cirsmām Visā Latvijā

20 000 €

Līdz 20000Eur/ha par Mežu un Cirsmām Visā Latvijā. Maksimāli augstas cenas par Mežu īpašumiem, Izcirtumiem un Cirsmām uz izstrādi, Latvijas Uzņēmums Pērkam: neizstrādātus, daļēji izstrādātus un izstrādātus meža īpašumus un cirsmas, lauksaimniecības zemes ar mežu.
Ļoti augstas cenas par Cirsmām uz izstrādi ar ciršanas apliecinājumiem un cirsmu novērtējumiem.
Ļoti augstas cenas par Mežu īpašumiem, lielām un nelielām mežu un zemes platībām.
Ļoti augstas cenas par Jaunaudzēm un Izcirtumiem.
Taisam inventarizāciju un kārtojam nepieciešamos dokumentus: mantojums, īpašumu sadalīšana, apgrūtinājumi, parādu dzēšana.
Ātri izskatam piedāvājumu, iespējama rokasnauda-avanss. Godīgs darījums.
Strādājam 7 dienas nedēļā arī brīvdienās 00-24, droši zvaniet vai rakstiet piedāvāsim augstāko cenu.


До 20000Eur/га за Лес и Делянки по Всей Латвии. Максимально высокие цены за Лес в собственность, Вырубки и Делянки на вырубку, Латвийское предприятие Покупаем: не пиленый, частично выпиленный и выпиленный лес в собственность и делянки, с/х земли с лесом.
Очень высокие цены за Делянки на вырубку с порубочным и точковкой древесины.
Очень высокие цены за Лес в собственность, за большие и небольшие площади леса и земли.
Очень высокие цены за Молодняк и Выпиленные участки.
Делаем инвентаризацию и оформляем необходимые документы: наследство, раздел собственности, отягощения, оплата долгов.
Быстро рассматриваем предложение, возможен аванс. Честная сделка.
Работаем 7 дней в неделю и в выходные 00-24, смело звоните или пишите предложим самую высокую цену.

Parādīt vairāk
  • 10/03/2024
  • 09/02/2024
  • Skatījumi : 119
  • Latvija