Apsardzes sertifikats

100 €/kurss.

Apsardzes sertifikāts. Apsardzes kursi. Apsardzes sertifikāta pagarināšana.
Ātrākais veids kā iegūt sertifikātu.

Apsardzes sertifikāta pagarināšana.
- 80 stundu noklausīšanās kurss. Apsardzes sertifikāta pagarināšana bez eksāmena kārtošanas valsts policijā,
ja tiek pagarināts apsardzes sertifikāts derīguma termiņa laikā (ne ātrāk kā 3mēn. un ne velāk kā 1mēn. pirms sertifikāta beigām), pārbaudījums nav jākārto personai, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā noklausījies paredzēto mācību kursu 80 stundu apjomā.

Apsardzes sertifikāta iegūšana un kvalifikācija ''Apsargs'' iegūšana.
480 stundu profesionālās tālākizglītības programma Personu un īpašuma aizsardzība, iegūstamā kvalifikācija
Apsargs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis). Bez eksāmena kārtošanas policijā.

Apsardzes sertifikāta iegūšana ar valsts policijā teorijas eksāmena kārtošanu.
84 stundu kursi. Ar eksāmena kārtošanu policijā.

SIA''DAIZPON''
www.daizpon.lv
daizpon@inbox.lv
https://www.1188.lv.....

  • 05/02/2019
  • 05/02/2019
  • Skatījumi : 93
  • Rīga, Latvija