Loading...

Konsultācijas

 • 25 €

   Fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikuma tiesā sastādīšana un konsultācijas;
   Komerctiesību jomā palīdzība civiltiesisku strīdu risināšanā,
   Palīdzība ar īres un dzīvokļa tiesībām saistītos jautājumos.
   Risinājumi darbībām ar nekustamo īpašumu pirmstiesas un pēctiesas procesā, kad jāatbrīvo nekustamais īpašums pēc ZTI pieprasījuma;
   Līgumu sastādīšana un analīze, nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, utt., uzņēmuma līgumi, nomas un īres līgumi, darba līgumi, autoratlīdzību līgumi, pirkuma pārdevuma līgumi pilnvarojuma līgumi, u.c;
   Mantojuma lietas, mantojuma prasības tiesā sagatavošana, u.c;
   Administratīvās tiesības, administratīvo aktu un iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšana. (administratīvie pārkāpumi, utt.);
   Pieteikums tiesā par laulības šķiršanu, laulāto mantas un bērnu ikdienas aprūpes un saskarsmes tiesību sadale;
   Pārstāvība tiesās, u.c;
   Tāpat varam Jums palīdzēt, ja vēlaties pārdot firmu vai pirkt jau reģistrētu kompāniju.
   Konsultācijas cena - 25 Eur. http://www.ilear.lv

   • 12/01/2018
   • 12/01/2018
   • Skatījumi: 17
    • Puškina Iela 2, Rīga, Latvija