Loading...
1 - 3 of 3
  Šķirošana

 • 1
  Praktisks seminārs IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018.darba algām
  Grāmatvedība
  11:27
  69 €/kurss.

  ’Praktisks seminārs IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā.’’ 26. janvārī Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 (6 māc.st.) 31. janvārī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 (6 māc.st.) 7. februārī Liepājā, no plkst. 10:00 līdz 14:00 27. februārī Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 14:00 Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 20 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem. Semināra programmā: 1. Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2. Nodokļu aprēķins, ja darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. 3. Apliekamā ienākuma samazināšana: 3.1. attaisnotie izdevumi: a) darba ņēmēja VSAOI – jauna likme no 01.01.2018.; b) iemaksas privātajā pensiju fondā, dzīvības un veselības apdrošināšanas maksājumi – jauni nosacījumi un ierobežojumi no 01.01.2018.; 3.2. neapliekamais minimums – VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums katram darbiniekam savs. Darba devējam VID par to paziņos 2 reizes gadā; 3.3. atvieglojumi – jauna likme no 01.01.2018. Papildināts apgādājamo personu saraksts ar 01.07.2018. 4. Nodokļu aprēķināšanas no darba algas dažādi varianti, ja darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. 5. Nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem: 5.1 darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa – fiziskā persona ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja; 5.2 darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa – fiziskā persona nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja. 6. Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām. 7. Izmaiņas nodokļu aprēķināšanā pašnodarbinātajiem. 8. Grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā ar 16.08.2017.: 8.1 stundas likmes aprēķināšana, ja darbiniekam noteikta mēnešalga; 8.2 kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu, pārtraucot darba tiesiskās attiecības; 8.3 virsstundu darbu varēs aizstāt ar apmaksātu atpūtu; 8.4 ja pārtraukuma laikā darbiniekam aizliegts atstāt savu darba vietu, tad pārtraukums ieskaitāms darba laikā. Dalības maksa: EUR 64.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 69.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem. Vairāk informācija un pieteikšanās: www.eirovest.lv. +371 27030331

 • 1
  2017. gada UIN deklarācijas aizpildīšana un UIN likuma aktualitātes.
  Grāmatvedība
  21/12/2017
  Rīga
  64 €/kurss.

  ‘’2017. gada UIN deklarācijas aizpildīšana un UIN likuma aktualitātes. Vispārējais apskats par grozījumiem UIN likumā no 01.01.2018.’’ 10. janvārī Liepājā, 11. janvārī Ventspilī, 25. janvārī Rīgā (6 māc. stundas) Lektore: zvērināta revidente Viktorija Usoviča Semināra programmā: 1. Ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtība. 2. 2017. taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas un tās pielikumu sagatavošanas kārtība. 3. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi. 4. Apliekamā ienākuma koriģēšana, veicot darījumus starp saistītajiem uzņēmumiem. 5. Norēķini ar nerezidentiem, to uzrādīšana deklarācijā. Informācijas sniegšana par izmaksām nerezidentiem. 6. Izmaiņas nodokļa atlaides piemērošanā ziedotajām summām. 7. UIN deklarācijas iesniegšana uzņēmuma maksātnespējas gadījumā. 8. Ierobežojumi iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai 2017. gadā. 9. UIN avansa maksājumi 2017. gadā. 10. Izmaiņas UIN likumdošanā, kas attiecas uz 2017. gadu. 11. Tipiskākās kļūdas UIN deklarācijas aizpildīšanā. 12. Vispārējais apskats par grozījumiem UIN likumā no 01.01.2018. (ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, ziedojumi, ikmēneša deklarācijas u.c. jautājumi) Dalības maksa: EUR 64.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 69.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem. Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396

 • 1
  Формирование и изменение собственного капитала компании
  Grāmatvedība
  21/12/2017
  Rīga
  62 €/kurss.

  ‘’Формирование и изменение собственного капитала компании: анализ налогообложения с учетом норм реформы 2018 года’’ - 23 января в Риге, с 11:00 до 14:30 + время для вопросов Лектор: Ольга Лукашина - сертифицированный налоговый консультант, доктор экономики Программа семинара: 1. Вклады в капитал и возможные налоги у физических и юридических лиц. 1.1. Будут рассмотрены практические примеры о налогообложении вклада в капитал. Например, когда юридическое лицо вкладывает в уставный фонд другого лица основные средства, при приобретении которых несколько лет назад был отсчитан предналог. Надо ли при вложении этих ОС начислять налог НДС? От какой суммы, если экспертная оценка выше их балансовой стоимости? - Другие ситуации… 2. Формирование прибыли и варианты ее налогообложения. 2.1. Будут рассмотрены практические примеры. Например, физическое лицо сдаёт в аренду недвижимость без регистрации хоз. деятельности. Фирма при выплате дохода удерживает 10 %. 2.2. Что нового следует ожидать нашему хозяйствующему субъекту в новом 2018 году, когда вступит в силу налоговая реформа? - изменится ли ставка ПНН для его бизнеса? При каких условиях он станет плательщиком НДС? - Другие ситуации… 3. Налогообложение дивидендов и приравненных к ним доходов; Пример: SIA в ЛР получает от дочек дивиденды: из Кипра (ПНП 4%), из Грузии (ПНП 15%), из Ямайки (0%). Всего получено 40 тыс, и все они отсылаются хозяину, Валдису Петерсу. ВОПРОСЫ: - Кто какие налоги с полученных дивидендов платит сейчас (в 2017г) и что будет с налогами в 2018-2020 г? - Какие ловушки предусмотрены для таких дивидендов в 2018г? - Другие ситуации…Капитализация прибыли и резервов; условные дивиденды. - Примеры различных ситуаций… 4. Капитализация прибыли и резервов; условные дивиденды. Примеры различных ситуаций… 5. Налоги и налоговые риски при снижении основного капитала и при ликвидации бизнеса. Примеры различных ситуаций… Стоимость семинара: 62.00 EUR + НДС — постоянным клиентам; 67.00 EUR + НДС — всем остальным участникам; Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv/ru и по телефону +371 27030331