Konsultācijas

25 €

Fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikuma tiesā sastādīšana un konsultācijas;
Komerctiesību jomā palīdzība civiltiesisku strīdu risināšanā,
Palīdzība ar īres un dzīvokļa tiesībām saistītos jautājumos.
Risinājumi darbībām ar nekustamo īpašumu pirmstiesas un pēctiesas procesā, kad jāatbrīvo nekustamais īpašums pēc ZTI pieprasījuma;
Līgumu sastādīšana un analīze, nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, utt., uzņēmuma līgumi, nomas un īres līgumi, darba līgumi, autoratlīdzību līgumi, pirkuma pārdevuma līgumi pilnvarojuma līgumi, u.c;
Mantojuma lietas, mantojuma prasības tiesā sagatavošana, u.c;
Administratīvās tiesības, administratīvo aktu un iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšana. (administratīvie pārkāpumi, utt.);
Pieteikums tiesā par laulības šķiršanu, laulāto mantas un bērnu ikdienas aprūpes un saskarsmes tiesību sadale;
Pārstāvība tiesās, u.c;
Tāpat varam Jums palīdzēt, ja vēlaties pārdot firmu vai pirkt jau reģistrētu kompāniju.
Konsultācijas cena - 25 Eur. www.ilear.lv

  • 12/01/2018
  • 12/01/2018
  • Skatījumi: 41
    • Puškina Iela 2, Rīga, Latvija