Mekleju paligstradnieka privat maji buve

35 €

Maksašu paligstradnikam 35 € par palidzibu,(fiziskais darbs)